Bases del sorteig del 2n aniversari

En motiu del segon aniversari d’El Formiguer, el Centre comercial online del Berguedà, sortegem un cap de setmana al Berguedà en col·laboració amb el Càmping Repòs del Pedraforca.
Aquest sorteig es regirà per les següents bases:

 1. Àmbit i durada

  Aquest sorteig està organitzat per El Formiguer, marca comercial de Fem Comarca SL.

  El sorteig tindrà una durada d’un mes, entre el dia 3 de desembre de 2022 i el dia 3 de gener de 2022.
  La persona guanyadora serà anunciada a través de xarxes socials el 4 de gener de 2022, podent ser aquesta data un o dos dies posteriors si condicions organitzatives d’El Formiguer així ho requereixen. 

  La persona guanyadora serà escollida segons la mecànica fixada a la base 3a.

 2. Premi

  El premi consisteix en una nit al bungalow Berguedà, amb capacitat per a 2 persones al Càmping Repòs del Pedraforca.

  La data per gaudir-lo s’haurà de concretar amb el Càmping Repòs del Pedraforca.
  Queden excloses d’aquestes dates ponts i dates considerades de temporada alta.

  La data límit per gaudir-lo serà el 30 de juny de 2023.

 3. Condicions del sorteig

  Entraran en el sorteig totes les participacions vàlides entre els dies 3 de desembre de 2022 i 3 de gener de 2023 que compleixin les condicions de la mecànica del sorteig definides a l’apartat 4.

 4. Mecànica del sorteig

  El sorteig es realitzarà entre les participacions vàlides a través d’Instagram.
  Per participar, caldrà seguir tant els perfils en aquesta xarxa d’El Formiguer i del Càmping Repòs del Pedraforca.
  En aquesta publicació caldrà fer-hi like i etiquetar a algun contacte als comentaris. 
   
  El dia estipulat per realitzar el sorteig, s’escollirà un guanyador a través d’una aplicació de sortejos que en certifiqui l’autenticitat del mateix.

  La persona guanyadora serà anunciada a través de xarxes socials el 4 de gener de 2022, podent ser aquesta data un o dos dies posteriors si condicions organitzatives d’El Formiguer així ho requereixen. 

 5. Anul·lació o suspensió del sorteig

  EL Formiguer i Càmping Repòs de Pedraforca es reserven el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició, en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.

 6. Acceptació de les bases

  La consideració de guanyador del sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.

 7. Dades errònies

  En el suposat cas que hi hagi errors en les dades que constin en el perfil del guanyador de manera que no sigui possible la seva identificació i / o comunicació, El Formiguer i el Càmping Repòs del Pedraforca queden exempts de qualsevol responsabilitat.

Main Menu